Högkänsliga barn

Vuxenstöd högkänsliga barn

Under mina 18 år som förskollärare och som mamma till högkänsliga barn har jag samlat på mig erfarenhet och verktyg som kan vara fina att använda när vi bemöter och hanterar högkänsliga barn. Kanske arbetar du som pedagog eller är förälder till ett högkänsligt barn? 

Högkänslighet är ett ärftligt personlighetsdrag som vart femte barn föds med. Det är lika vanligt hos flickor som hos pojkar. Högkänsliga personer kallas ofta HSP vilket är en engelsk förkortning för Highly Sensitive Person. Begreppet har myntats av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron. 
Är ditt barn djupsinnigt och drömmande? 
Ställer det djupa frågor och har lite klurig och smart humor? 
Blir de irriterat när en lapp i tröjan kliar eller när en strumpa har vikt sig i skon? 

Blir han eller hon lätt uppspelt eller försvinner in i sig själv i ett drömtillstånd?

Vanliga kännetecken på högkänslighet hos barn.

 • Barnet känner obehag och kan bli irriterat när det sker för många saker på en gång.
 • Barnet blir nervöst när det har mycket att göra.
 • Barnet tycker inte om förändringar.
 • Barnet känner obehag av höga ljud.
 • Barnet blir nervöst när det blir iakttaget.
 • Barnet blir glad av musik.
 • Barnet älskar goda smaker.
 • Barnet känner av små förändringar.
 • Barnet älskar goda dofter.
 • Barnet tycker inte om våld på TV.

Ingen störning

Högkänslighet är ett helt normalt personlighetsdrag som kan vara en fördel eller nackdel beroende på omständigheterna. Högkänslighet kan påminna om ADHD eftersom högkänsliga lätt blir distraherade, men högkänsliga barn har normalt inga koncentrationssvårigheter om stimulansnivån anpassas.

Forskning visar att det finns en genetisk koppling mellan högkänslighet och en tendens att utveckla depression och ångest. Samma gen har en koppling till förstärkta positiva upplevelser. 

Det högkänsliga barnet påverkas mer än andra barn av negativa händelser, men faktiskt ännu mer av positiva.

Högkänsliga barn

Vuxenstöd högkänsliga barn

Under mina 18 år som förskollärare och som mamma till högkänsliga barn har jag samlat på mig erfarenhet och verktyg som kan vara fina att använda när vi bemöter och hanterar högkänsliga barn. Kanske arbetar du som pedagog eller är förälder till ett högkänsligt barn? 

Högkänslighet är ett ärftligt personlighetsdrag som vart femte barn föds med. Det är lika vanligt hos flickor som hos pojkar. Högkänsliga personer kallas ofta HSP vilket är en engelsk förkortning för Highly Sensitive Person. Begreppet har myntats av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron. 
Är ditt barn djupsinnigt och drömmande? 
Ställer det djupa frågor och har lite klurig och smart humor? 
Blir de irriterat när en lapp i tröjan kliar eller när en strumpa har vikt sig i skon? 

Blir han eller hon lätt uppspelt eller försvinner in i sig själv i ett drömtillstånd?

Vanliga kännetecken på högkänslighet hos barn.

 • Barnet känner obehag och kan bli irriterat när det sker för många saker på en gång.
 • Barnet blir nervöst när det har mycket att göra.
 • Barnet tycker inte om förändringar.
 • Barnet känner obehag av höga ljud.
 • Barnet blir nervöst när det blir iakttaget.
 • Barnet blir glad av musik.
 • Barnet älskar goda smaker.
 • Barnet känner av små förändringar.
 • Barnet älskar goda dofter.
 • Barnet tycker inte om våld på TV.

Ingen störning

Högkänslighet är ett helt normalt personlighetsdrag som kan vara en fördel eller nackdel beroende på omständigheterna. Högkänslighet kan påminna om ADHD eftersom högkänsliga lätt blir distraherade, men högkänsliga barn har normalt inga koncentrationssvårigheter om stimulansnivån anpassas.

Forskning visar att det finns en genetisk koppling mellan högkänslighet och en tendens att utveckla depression och ångest. Samma gen har en koppling till förstärkta positiva upplevelser. 

Det högkänsliga barnet påverkas mer än andra barn av negativa händelser, men faktiskt ännu mer av positiva.

Högkänsliga barn stödsamtal

Andra samtalsformer