Ätstörningar

Tänk om det inte handlar om att bli fri från en ätstörning utan att du faktiskt är fri och har varit fri hela tiden. Kanske känner du dig ofri eftersom du är medveten om en tyngd som består av en massa tunga tankar, känslor och värderingar som inte är sanna men som du kanske går runt och tror på men eftersom de inte är sanna så upplever du en tyngd. 
 
Denna tyngd känns i kroppen som du börjar döma som stor, tung och tjock. Genom samtal ställer jag frågor som får dig att reflektera över vad din ätstörning handlar om egentligen? 

Vad är du medveten om?

I bloggen kan du läsa om mina ätstörningar, hur de uppkom och hur jag kom förbi dem.

Ätstörningar

Tänk om det inte handlar om att bli fri från en ätstörning utan att du faktiskt är fri och har varit fri hela tiden. Kanske känner du dig ofri eftersom du är medveten om en tyngd som består av en massa tunga tankar, känslor och värderingar som inte är sanna men som du kanske går runt och tror på men eftersom de inte är sanna så upplever du en tyngd. 
 
Denna tyngd känns i kroppen som du börjar döma som stor, tung och tjock. Genom samtal ställer jag frågor som får dig att reflektera över vad din ätstörning handlar om egentligen? 

Vad är du medveten om?

I bloggen kan du läsa om mina ätstörningar, hur de uppkom och hur jag kom förbi dem.

Andra samtalsformer