Integritetspolicy

Integritetspolicy

HSP-mamma drivs av Eva Glimsand. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. För att du skall känna dig trygg med hur jag på HSP-mamma behandlar dina uppgifter vill jag berätta för dig vad som gäller.

Hur hanterar jag personuppgifter?

För mig är det viktigt att du känner dig trygg med hanteringen av dina personuppgifter. Genom att boka dig till mina tjänster så godkänner du att jag sparar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Eva Glimsand är ansvarig för de personuppgifter som du skickar och ansvarar för dina personuppgifter i enligt GDPR.

Vad för slags personuppgifter sparas?

När du fyller i formulär på min hemsida, via mail eller telefon, sparas de uppgifterna tills din aktivitet hos mig är genomförd. Därefter raderar jag formuläret och sparar uppgifter om: namn, boendeort, telefonnummer, mailadress. Jag lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part.

Varför sparar vi dessa och hur använder jag dina personuppgifter?

Jag sparar ovanstående uppgifter för att kunna hantera dina frågor, din bokning, fakturor, kvitton och för att kunna skicka ut information till dig inför och efter mina tjänster. Jag sparar även för att ha möjlighet att informera dig om kommande tjänster och event som jag kan erbjuda. Jag sparar din information så länge du inte aktivt väljer att radera dina personuppgifter hos mig.

Vilka är dina rättigheter?

Du har när som helst rätt att begära ut information om de personuppgifter jag har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Om du vill att jag raderar din information hos mig skickar du ett mail till hspmamma@gmail.com, så tar jag bort dig ur mitt register. För att ta bort dig som kund krävs att du inte har några obetalda fakturor hos mig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast inom HSP-mamma och i samband med min verksamhet. Jag vidarebefordrar, säljer, hyr ut eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.