Högkänslighet

Vad är högkänslighet?
 
Känner du lätt av stämningen i rummet och smittas av andras sinnesstämningar och energier? 
Tycker du det blir jobbigt ibland när du har för mycket runt omkring dig, kanske har du då ett behov av att dra dig undan en stund? 
Känner du empati för allt och alla och vill så väl att du lätt glömmer bort hur du själv mår? 
Har du svårt att sätta upp gränser och stå upp för dig själv inför andra? Känner du dig rädd för att inte duga som den du är?
 

Svarar du ja på några av dessa frågor kanske du är högkänslig?

En del av oss är extra känsliga. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen – jämt fördelat mellan kvinnor och män – liksom hos de flesta djurarter.

Högkänslighet eller HSP är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrepp myntat av psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning kring extra känslighet i drygt 20 år.
högkänslighet

Vad innebär det att vara högkänslig?

Högkänsliga föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. 

Det innebär att högkänsliga kan uppfatta information och känslor som andra inte lägger märke till. Vi reflekterar mer över allting och sorterar information på ett djupare plan. 

Den större medvetenheten gör att högkänsliga ofta känner starkare än andra känslomässigt. Vi är väldigt intuitiva, har en stark magkänsla och ”bara vet” utan att veta hur.
 

Högkänslighet

Vad är högkänslighet?
 
Känner du lätt av stämningen i rummet och smittas av andras sinnesstämningar och energier? 
Tycker du det blir jobbigt ibland när du har för mycket runt omkring dig, kanske har du då ett behov av att dra dig undan en stund? 
Känner du empati för allt och alla och vill så väl att du lätt glömmer bort hur du själv mår? 
Har du svårt att sätta upp gränser och stå upp för dig själv inför andra? Känner du dig rädd för att inte duga som den du är?
 

Svarar du ja på några av dessa frågor kanske du är högkänslig?

En del av oss är extra känsliga. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen – jämt fördelat mellan kvinnor och män – liksom hos de flesta djurarter.

Högkänslighet eller HSP är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrepp myntat av psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning kring extra känslighet i drygt 20 år.
 

Vad innebär det att vara högkänslig?

Högkänsliga föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. 

Det innebär att högkänsliga kan uppfatta information och känslor som andra inte lägger märke till. Vi reflekterar mer över allting och sorterar information på ett djupare plan. 

Den större medvetenheten gör att högkänsliga ofta känner starkare än andra känslomässigt. Vi är väldigt intuitiva, har en stark magkänsla och ”bara vet” utan att veta hur.
 
högkänslighet

Högkänslighet hos barn

Fler samtalsformer