Frågor och svar

Frågor och svar

Ett 60 minuters samtal kostar just nu 1000kr.

Betalning sker via swish i samband med att vi bokar in din tid.

Meddela mig via mail eller telefon senast 24 h innan din bokade tid för att ha samtalet tillgodo.

Absolut inte, kanske är du nyfiken på att utforska din högkänslighet?

Betalning sker via Swish eller till plusgirokonto.